Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΚΡΑΤΗ
 
     
     
 
Χαράσουμε δύo ομόκεντρους κύκλους, ένα μεγάλο και ένα πολύ μικρό, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Χαράσουμε τόσα κομάτια, όσα είναι και τα παιδιά που θα παίξουν. Δεν λογαριάζουμε το παιδί που θα κάτσει στο μικρό κύκλο. Η εικόνα δείχνει ένα σχέδιο για 4+1 παιδιά.
Κάθε παιδί παίρνει ένα κομμάτι και το ονομάζει με το όνομα ενός κράτους. Ένα παιδί κάθεται στο μικρό κύκλο και κρατά ένα μικρό ξυλάκι. Κάθε παιδί κάθεται στο κομμάτι-κράτος που έχει πάρει. Το παιχνίδι αρχίζει.
Το παιδί που είναι στη μέση γυρνά γύρω γύρω με κλειστά τα μάτια και πετά το ξυλαράκι σε ένα κράτος. Το παιδί, στο οποίο ανήκει το κράτος παίρνει το ξυλαράκι και φωνάζει "εμπρός!". Τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν κράτη τρέχουν γύρω γύρω. Μόλις το παιδί φωνάξει "στοπ", τα υπόλοιπα σταματούν. Το παιδί που κρατά το ξυλάκι θα πρέπει να το πετάξει πάνω σε κάποιο από τα άλλα παιδιά (συνήθως το πιο κοντινό του). Αν καταφέρει να το πετάξει πάνω του, τότε παίρνει ένα κομμάτι από το κράτος του παιδιού αυτού. Αν όχι, τότε το παιδί που τελικά δεν κάηκε παίρνει ένα μέρος από το κράτος του παιδιού που κρατούσε το ξυλάκι. Νικητής είναι το παιδί, που θα καταφέρει να κατακτήσει όλα τα κράτη.
 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
   
   
           
           
         
         
         
         
         
         
         
           
     
Δημοτικό Σχολείο Μεγαπλάτανου, Τάξεις Ε' & Στ'
   
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης