Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΚΕΡΑΚΙ
 
     
     
  Όλοι οι παίκτες κάθονται πάνω σε μια πέτρα. Η μάνα κρατά ένα μικρό ξύλο σε κάθε χέρι και πηγαίνει μπροστά σε ένα παιδί και του φωνάζει: "Άναψέ μου το κεράκι!"
Το παιδί απαντά: "Στην παρά πέρα γειτονιά!" Στη συνέχεια πηγαίνει στο επόμενο παιδί. Τα παιδιά όμως αλλάζουν κάθε φορά μεταξύ τους θέση. Αν καταφέρει η μάνα να πάρει τη θέση κάποιου παιδιού, το παιδί που έχασε τη θέση του γίνεται μάνα.
 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
     
 
Πηγή: Τ. Χ. Κανδηλώρου, Αρκαδική Επετηρίς, Αθήνα 1906
 
             
             
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης