Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΛΟΥΡΙ
 
 
(αγόρια - κορίτσια)
 
     
     
 
Παιζόταν από πολλά παιδιά. Συνήθως πάνω από 10. Έφτιαχναν έναν κύκλο που σε κάθε μέρος του είχε από δύο παιδιά. Από το ένα ζευγάρι ο ένας ήταν η μάνα και είχε ένα λουρί και κυνηγούσε τον άλλον που δεν είχε ζευγάρι και τον χτυπούσε. Για να σωθεί αυτός πήγαινε μπροστά από δύο παιδιά (σε όποια μπορούσε) και το τρίτο έφευγε και τον κυνηγούσε η μάνα. Όταν κουραζόταν το παιδί που έκανε τη μάνα σταματούσε και έλεγε: "Βάλτε πίσω τα χέρια. Σας δίνω το λουρί". Και όποιος το έπαιρνε γινόταν "μάνα" και το παιχνίδι συνεχιζόταν μέχρι να κουραστούν τα παιδιά.
 
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
   
   
             
     
Από το Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Θάσου,
Περιβαλλοντική εργασία με θέμα: "Το παιδία και το παιχνίδι",
Υπεύθυνος δάσκαλος: Καβάζης Γιώργος.
     
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης