Παιχνίδια για την αυλή
 





 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΡΟΛΟΙ
 
     
     
 
Η ομάδα των παιδιών τα βγάζει κι εκλέγεται ένα παιδί, που θα κάνει τον αρχηγό. Ο αρχηγός στέκεται σ' ένα σημείο και όλα τα άλλα παιδιά στέκονταιι σε από σταση 4-5 μέτρων απ' αυτόν. Τότε, κάθε παιδί με τη σειρά του ρωτά:

- Αρχηγέ αρχηγέ, τι ώρα είναι;

Ο αρχηγός του απαντάει ό,τι θέλει.π.χ.

- Δύο μεγάλα βήματα μπροστά ή πέντε μικρά βήματα πίσω κ.ο.κ.

Έτσι κάθε παιδί κινείται, πλησιάζει ή απομακρύνεται από τον αρχηγό, ανάλογα με τις εντολές του. Οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονται κανονικά, μέχρις ότου φθάσει κάποιο παιδί τον αρχηγό. Τότε μπαίνει αυτό αρχηγός και το παιχνίδι ξαναρχίζει.
 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
   
   
           
           
         
         
         
           
     
ΣΤ2, 59ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
   
           
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης