Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

Εισαγωγή

Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI, 1999 και εξελληνισμένη έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget.

Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 

Το λογισμικό Microworlds Pro έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  •  Με τη βοήθεια της γλώσσας Logo παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κινουμένων  σχεδίων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ασκήσεων και επίλυσης προβλημάτων.

  •  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για τη δημιουργία εργασιών με διαδραστικό και πολυμεσικό χαρακτήρα, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία (εικόνες, ήχοι, κινούμενα σχέδια, βίντεο, γεωμετρικά σχήματα, κουμπιά κλπ).

  •  Περιλαμβάνει εργαλεία για απλή επεξεργασία κειμένου, επεξεργασίας εικόνας και σύνθεση ήχων.

  •  Επιτρέπει τη δημοσίευση των εργασιών σε μορφή html, επομένως και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (π.χ. στη σχολική ιστοσελίδα)

  •  Συμβατότητα του περιβάλλοντος με τα γνωστά προγράμματα των Windows (όπως ο έλεγχος της ορθογραφίας) και η άμεση συνεργασία μέσω προγραμματισμού του λογιστικού φύλλου Excel


    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


    Επισκέπτες: shopify traffic stats