Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1.Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;


Με τον όρο δίκτυο υπολογιστών εννοούμε ένα σύνολο από δύο ή περισσότερους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες συσκευές.


2.Πως μπορούμε να συνδέσουμε δύο υπολογιστές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους;


Μπορούμε να συνδέσουμε δύο υπολογιστές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους , αφού πρώτα εξασφαλίσουμε τον τρόπο σύνδεσής τους χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό(hardware). Μπορούμε να επιλέξουμε την ενσύρματη ή την ασύρματη σύνδεση ,τη σύνδεση δηλαδή με καλώδια και αυτήν χωρίς καλώδια.3.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών;


Μας παρέχει επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και ανταλλαγή δεδομένων. Ακόμα μας παρέχει διαμοιρασμό εξοπλισμού προγραμμάτων και δεδομένων του δικτύου, εξοικονόμηση χρημάτων, παροχή υψηλής αξιοπιστίας και ευκολία επέκτασης.4.Ποια είναι τα είδη των δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν;


Είναι το τοπικό δίκτυο που καλύπτει μικρές π.χ μια αίθουσα, ένα κτίριο και το δίκτυο ευρείας περιοχής που καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και περιοχές π.χ μια χώρα, μια ήπειρο και συνδέει τους υπολογιστές μεταξύ τους με ενσύρματες ή ασύρματες τηλεπικοινωνιακές γραμμές.5.Τι απαιτείται για τη σύνδεση του υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο;


Για την επίτευξη της σύνδεσης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο είναι αναγκαία μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή είτε ενσύρματη είτα ασύρματη. Επίσης η κατάλληλη συσκευή σύνδεσης του υπολογιστή όπως το μόντεμ ενώ ακόμα η σύνδεση μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών Διαδικτύου πληρώνοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό ή άλλες φορές δωρεάν.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats