Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

Η χρήση του πληκτρολογίου για την επεξεργασία κειμένου

 1. Πλήκτρο Caps lock: Κλειδώνει το πληκτρολόγιο σε κεφαλαία γράμματα και εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. του στο άνω δεξί μέρος του πληκτρολογίου.

 2. Πλήκτρα λειτουργιών (Function keys ή Λειτουργικά πλήκτρα) F1 : Το πλήκτρο αυτό είναι η βοήθεια που επεξηγεί τις διάφορες λειτουργίες του προγράμματος που χειριζόμαστε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα υπόλοιπα πλήκτρα εκτελούν επίσης κάποιες λειτουργίες αλλά δεν είναι σκόπιμο να παρουσιαστούν αναλυτικά σε αυτή τη φάση. Αναφέρουμε απλά ότι προγραμματίζονται έτσι ώστε να παρέχουν γρήφορεσ λειτουργίες σε ένα πρόγραμμα.Όπως γρήγορα μενού π.χ με το πάτημα του F4 και ούτω κάθε εξής

 3. Αλλαγή γλώσσας : Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Alt και πατάμε μια φορά το Shift

 4. Πλήκτρο Backspace : διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται ακριβώς αριστερά από το δείκτη κειμένου

 5. Πλήκτρο Enter: Αλλαγή παραγράφου, εισαγωγή κενής γραμμής

 6. Πλήκτρο Home: Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην αρχή της γραμμής που βρισκόμαστε

 7. Πλήκτρο End: Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στο τέλος της γραμμής που βρισκόμαστε

 8. Πλήκτρο Page up: Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην προηγούμενη οθόνη αν το κείμενο δεν χωράει σε μια οθόνη

 9. Πλήκτρο Page down: Μεταφέρει το δείκτη κειμένου στην επόμενη οθόνη αν το κείμενο δεν χωράει σε μια οθόνη

 10. Πλήκτρο Delete: διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται ακριβώς δεξιά από το δείκτη κειμένου

 11. Πλήκτρο Insert: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την εισαγωγή χαρακτήρων σε κείμενο που έχουμε ήδη γράψει

 12. Πλήκτρο Διαστήματος (Spacebar): εισαγωγή κενών ανάμεσα σε λέξεις

 13. Πλήκτρο Shift Λειτουργεί όσο το κρατάμε πατημένο. Αυτό το πλήκτρο είτε μας επιτρέπει να γράφουμε κεφαλαία όση ώρα το πατάμε, είτε ενεργοποιεί το άνω σύμβολο στα πλήκτρα που έχουν δύο σύμβολα, π.χ. Shift + 8 (βγάζει αστεράκι *)

 14. Πλήκτρο Ctrl (Control) Λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα

 15. Πλήκτρο Alt (Alternate) Λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα

 16. ΠΡΟΣΟΧΗ τα παρακάτω λειτουργούν όταν έχουμε γυρίσει το πληκτρολόγιο σε ελληνικούς χαρακτήρες.

 17. Πλήκτρο Alt και Πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο με την άνω και κάτω τελεία όταν πατηθούν ταυτόχρονα παίρνουμε τα διαλυτικά μαζί με τόνο σε ένα φωνήεν π.χ ΐ

 18. Πλήκτρο Shift και Πλήκτρο Ctrl όταν πατηθούν ταυτόχρονα παίρνουμε τα διαλυτικά σε ένα φωνήεν π.χ ϊ

 19. Το ς (σίγμα τελικό) το βρίσκουμε στο πλήκτρο W

 20. Το ;(ερωτηματικό) το βρίσκουμε στο πλήκτρο QΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats