Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛA


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Ποιο λογισμικό Εφαρμογών μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα στον υπολογιστή;

Το λογισμικό το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα στον υπολογιστή είναι το λογισμικό των Υπολογιστικών Φύλλων.

2)Πως χωρίζεται η περιοχή της εργασίας στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα;
Η περιοχή της εργασίας χωρίζεται σε γραμμές και στήλες.

3)Ποια είναι η χρησιμότητα των συναρτήσεων στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα;

Η χρησιμότητα των συναρτήσεων είναι το να κάνουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα τους υπολογισμούς που θέλουμε.

4)Σε ποια βήματα της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να μας βοηθήσει ο υπολογιστής;

Ο υπολογιστής μπορεί να μας βοηθήσει στη συλλογή, την κατηγοριοποίηση, στον υπολογισμό, την ανάκτηση και την διανομή-μετάδοση δεδομένων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats