Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΘεωρίαΔώστε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσειςA. Η ψευδογλώσσα:

1) είναι κατανοητή από τον υπολογιστή

2 ) είναι κατανοητή από τον άνθρωπο

3) είναι ένας τρόπος σύνταξης ενός προγράμματος

4) είναι ένας τρόπος περιγραφής ενός αλγορίθμου

Απάντηση: < >Οι τρεις πιο βασικές δομές σχεδιασμού ενός αλγορίθμου είναι οι:

1) ακολουθίας, επιλογής, πολλαπλής επιλογής

2) επιλογής, πολλαπλής επιλογής, επανάληψης

3) ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης

4) εισόδου, εξόδου, εκχώρησης

Απάντηση: < >

Το πηγαίο πρόγραμμα (source code):

1) μπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν από τον υπολογιστή

2 ) είναι κατανοητό από τον άνθρωπο

3) μπορεί να μεταφραστεί σε εκτελέσιμο κώδικα (executable code)

4) είναι το πρώτο πρόγραμμα που εκτελεί ο υπολογιστής, όταν τον ανοίγουμε

Απάντηση: < >

Στο λογικό διάγραμμα, η έξοδος δεδομένων συμβολίζεται με

1) ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

2) ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο

3) έναν κύκλο

4) ένα ρόμβο

Απάντηση: < >

Δώστε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις

Μια μεταβλητή

1) έχει μία και μόνο τιμή κάθε φορά

2) μπορεί να αλλάξει πολλές φορές τιμή

3) δεν αλλάζει ποτέ τιμή - έχει πάντα την τιμή που της εκχωρείται από τον προγραμματιστή

4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές πράξεις

Απάντηση: < >

Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα για τον παρακάτω αλγόριθμο:

Αρχή

Διάβασε α

Διάβασε β

Αν α = β τότε

Τύπωσε «Οι αριθμοί είναι ίσοι»

αλλιώς

Αν α<β τότε

Τύπωσε «Ο πρώτος είναι μικρότερος από το δεύτερο»

αλλιώς

Τύπωσε «Ο δεύτερος είναι μικρότερος από τον πρώτο»

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

Τέλος

Διατυπώστε σε ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς α και β, και υπολογίζει και τυπώνει το άθροισμα όλων των ακέραιων αριθμών από το α μέχρι το β. Αν το β είναι μικρότερο από το α, θα πρέπει να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats