Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

Το Γραφικό Περιβάλλον

Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats