Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Γραφήματα και Παρουσιάσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Αναφέρατε ένα Λογισμικό με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα από τα δεδομένα μας.

Στο Λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα από τα Δεδομένα μας. Η επιλογή ενός γραφήματος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρει να εξάγουμε από τα δεδομένα μας.2)Σε τι μας εξυπηρετεί ένα γράφημα;

Ένα γράφημα μας βοηθάει να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας με οπτικό τρόπο, ώστε να μπορούμε άμεσα να πάρουμε πληροφορίες από αυτά.3)Με ποια ενέργεια μπορούμε να μεταφέρουμε γραφήματα ή δεδομένα από ένα άλλο λογισμικό στο λογισμικό της Παρουσίασης;

Η λειτουργία <<Αντιγραφή-Επικόλληση>> μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε σε μια διαφάνεια οποιαδήποτε στοιχεία (κείμενο, φωτογραφίες, σχέδια) που υπάρχουν σε ένα άλλο λογισμικό.4)Ποιο λογισμικό είναι κατάλληλο, για να κάνουμε παρουσιάσεις;

Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε διαφάνειες για μια παρουσίαση, το κατάλληλο λογισμικό είναι ένα λογισμικό Παρουσιάσεων.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats