Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

Κεφάλαιο 7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ


Ερωτήσεις


1.Κατονομάστε τις Υπηρεσίες Αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού.

Οι υπηρεσίες Αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού είναι δυο:

α) Οι θεματικοί κατάλογοι,ιστοσελίδες που περιέχουν καταλόγους από συνδέσμους, ταξινομημένους σε θεματικές ενότητες.

β) Οι μηχανές αναζήτησης,υπολογιστές συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με ειδικό λογισμικό,κατάλληλο για την αναζήτηση λέξεων κλειδιών.


2.Τι περιέχουν οι Θεματικοί Κατάλογοι;

Ένας Θεματικός Κατάλογος είναι μια ιστοσελίδα με επιλεγμένους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι ταξινομημένοι με βάση θεματικές ενότητες. Συνήθως ένας Θεματικός Κατάλογος περιέχει και υποκαταλόγους. Ο κάθε υποκατάλογος έχει έναν μικρό αριθμό συνδέσμων. Αυτός ο μικρός αριθμός συνδέσμων βοηθάει το χρήστη να επισκεφτεί τις καλύτερες ιστοσελίδες σχετικά με αυτό που ψάχνει.


3.Γιατί οι Θεματικοί Κατάλογοι μπορούν να μας βοηθήσουν στην αναζήτηση κάποιας πληροφορίας;

Οι Θεματικοί Κατάλογοι έχουν ταξινομημένες επιλεγμένες διευθύνσεις ιστοσελίδων. Αν θέλουμε να ψάξουμε κάτι χωρίς να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας μπορούμε να ψάξουμε εκεί.


4.Πως μπορούμε να βρούμε Θεματικούς Καταλόγους;

Οι ιστοσελίδες που έχουν παρουσίαση διάφορων θεμάτων ή οι μηχανές αναζήτησης περιέχουν συνήθως Θεματικούς Καταλόγους.


5.Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αναζητήσουμε μία πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό χωρίς την βοήθεια των Υπηρεσιών Αναζήτησης;

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες. Αν δεν γνωρίζουμε την διεύθυνση μιας ιστοσελίδας δεν θα μπορέσουμε να βρούμε πληροφορίες μόνο με το λογισμικό πλοήγησης.


6.Τι είναι μια λέξη κλειδί;

Λέξη κλειδί είναι μια λέξη ή μια μικρή φράση που μας βοηθάει να αναζητήσουμε πληροφορίες σε ένα υπερκείμενο με την βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης.


7.Γιατί μερικές φορές τα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης μας οδηγούν σε ιστοσελίδες με φαινομενικά άσχετο περιεχόμενο από αυτό που ζητήσαμε;

Αυτό που κάνει η μηχανή αναζήτησης είναι να ψάχνει να βρείι σε κείμενα τις λέξεις κλειδιά. Δεν μπορεί όμως να κρίνει αν οι λέξεις κλειδιά έχουν την ίδια σχέση με το σύνολο των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα.


8.Πως μπορούμε να ελέγχουμε την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε;

Δεν είναι καθόλου εύκολο να κρίνουμε μια ιστοσελίδα με την πρώτη ματιά έτσι ώστε να δούμε αν έχει αξιόπιστο υλικό ή όχι. Μερικά σημεία που μπορούμε να προσέξουμε είναι: α) Ποιός είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας,

β) Αν υπάρχει συνεχείς ενημέρωση του υλικού της ιστοσελίδας και

γ) Αν είναι προσεγμένη η γλώσσα που χρησιμοποιήται.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats