Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1.Από τι αποτελείται η <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> ενός προγράμματος;


Η <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> αποτελείται από ένα βασικό εργαλείο, τη Αναζήτηση Οδηγιών, όπου χρησιμοποιώντας και πληκτρολογώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στα δεξιά τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας και έτσι εμείς παίρνουμε τις οδηγίες που ψάχνουμε.2.Για ποιους λόγους οι κατασκευαστές ενσωμάτωσαν την <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> στο λογισμικό;


Πολλές φορές οι χρήστες του υπολογιστή έχουν απορίες για κάποια θέματα σε αυτόν και προβλήματα που δεν μπορούν συχνά να επιλύουν. Έτσι για να μην ανατρέχουν στα διάφορα εγχειρίδια στα οποία θα κάνουν μια χρονοβόρα αναζήτηση, οι κατασκευαστές ενσωματώνουν τη <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> για να μπορούμε να αναζητούμε οτιδήποτε θέλουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα.<<ΒΟΗΘΕΙΑ>> .


3.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Υπερκειμένου στα οποία βασίζεται η δομή της <<ΒΟΗΘΕΙΑΣ>>;


Υπερκείμενο είναι κάθε κείμενο που αποτελείται από πολλά άλλα αυτόνομα κείμενα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης και αναζήτησης πληροφοριών. Τα κείμενα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με συνδέσμους. Επιλέγοντας λοιπόν τις κατάλληλες θερμές λέξεις και μέσω των συνδέσμων μπορούμε ν πλοηγούμαστε στους διάφορους κόμβους(κείμενα). Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Υπερκειμένου.4.Γιατί η <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> ακολουθεί τις αρχές του Υπερκείμενο;


Όπως σε ένα Υπερκείμενο πατώντας τις κατάλληλες θερμές λέξεις μπορούμε να περιηγηθούμε ανάμεσα στα κείμενα που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με συνδέσμους , έτσι και στη <<ΒΟΗΘΕΙΑ>> για την πιο γρήγορη και εύκολη αναζήτηση πληροφοριών χρησιμοποιούνται οι ίδιες αρχές.5.Πως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη <<ΒΟΗΘΕΙΑ>>;


Οι τρόποι ενεργοποίησης της <<ΒΟΗΘΕΙΑΣ>> ποικίλουν. Αρχικά μπορεί να ενεργοποιηθεί επιλέγοντας τη Βοήθεια ή Help από τη γραμμή μενού, ύστερα πατώντας το πλήκτρο F1 που είναι και ο πιο σύντομος τρόπος ενώ τέλος χρησιμοποιώντας το κουμπί ? οπουδήποτε εμφανίζεται.6.Με ποιους εναλλακτικούς τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη <<ΒΟΗΘΕΙΑ>>;


Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε είτε κάνοντας χρήση της κατάλληλης λέξης κλειδί είτε αναζητώντας τις διάφορες οδηγίες από τον πίνακα περιεχομένου του αλφαβητικού ευρετηρίου.7.Γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο χρήσης της <<ΒΟΗΘΕΙΑΣ>> στον υπολογιστή μας;


Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο χρήσης της <<ΒΟΗΘΕΙΑΣ>> ώστε να μπορούμε και μόνοι μας να βρίσκουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε για τη χρήση του Λογισμικού.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats