Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΟΛΥΜΕΣΑΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1.Τι είναι τα πολυμέσα;


Πολυμέσα είναι κάθε εφαρμογή η οποία συνδυάζει κείμενο, ήχο, κίνηση, εικόνα, βίντεο ενώ ταυτόχρονα συνδέει πολλές πληροφορίες με μη γραμμικό τρόπο2.Με ποιο τρόπο μετατρέπεται μια τυπωμένη εικόνα σε ψηφιακή μορφή;

Μιά τυπωμένη εικόνα μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή μέσω του σαρωτή (scanner)
3.Με ποιο τρόπο μετατρέπεται ο ήχος σε ψηφιακή μορφή


Η μετατροπή του ήχου σε ψηφιακή μορφή γίνεται από την κάρτα ήχου. Τα διάφορα ηχητικά σήματα που μπαίνουν στον υπολογιστή είναι τις περισσότερες φορές αναλογικά. Η μετατροπή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακή μορφή για να μπορέσει να αποθηκευτεί πρoυποθέτει τη μέτρηση της τιμής της έντασης του σήματος.4.Ποια χαρακτηριστικά της εικόνας πρέπει να προσέχουμε όταν θέλουμε να εκτυπώσουμε μια εικόνα;


Πρέπει να γνωρίζουμε την ανάλυση της εικόνας ώστε όταν την εκτυπώσουμε να μην είναι ορατά τα εικονοστοιχεία. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε και το χρώμα .5.Ποιες είναι οι χρήσεις των πολυμέσων;


Τα πολυμέσα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους ανθρώπους και οι χρήσεις τους ποικίλουν. Τώρα πια χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και την πληροφόρηση των πολιτών, στην ψυχαγωγία μας, στην διαφήμιση και στην πώληση προϊόντων. Αυτά όμως είναι μερικά από τα παραδείγματα που μπορούν να δοθούν για τις χρήσεις των πολυμέσων


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats