Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 


Κεφάλαιο 5

Γνωριμία με το Λογισμικό

του Υπολογιστή


Ερωτήσεις


1.Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα υπολογιστή;

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή αποτελείται από το σύνολο εντολών

που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή,για να

εκτελεί μία συγκεκριμένη εργασία.


2.Ποια είναι τα δύο συστατικά μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος;

Τα δύο συστατικά μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος είναι το

Υλικό και το Λογισμικό.

3.Σε ποιες βασικές κατηγορίες χωρίζεται το Λογισμικό ενός υπολογιστή;

Το Λογισμικό ενός υπολογιστή χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α)Στο Λογισμικό Εφαρμογών.

β)Στο Λογισμικό Συστήματος.


4.Ποιο λογισμικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή;

Για τη λειτουργία του υπολογιστή είναι απαραίτητο το Λογισμικό

Συστήματος.


5.Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνο το Λειτουργικό Σύστημα;

Το Λειτουργικό Σύστημα είναι υπεύθυνο για:

α)Την αρμονική λειτουργία του υπολογιστή.

β)Τη διαχείριση του υλικού του υπολογιστή.

γ)Την επικοινωνία μας με τον υπολογιστή μέσω των περιφερειακών συσκευών.

δ)Την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων .

ε)Την αποθήκευση των εργασιών μας.


6.Αναφέρετε δύο ονόματα Λειτουργικών Συστήματων.

MS-Windows και το Linux.


7.Αναφέρετε τρία είδη Λογισμικού Εφαρμογών.

α)Τα προγράμματα επεξεργασίας,φωτογραφίας και εικόνων.

β)Τα προγράμματα παρουσίασης.

γ)Τα παιχνίδια.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats