Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Γιατί χρησιμοποιούμε το δυαδικό σύστημα(0,1) στον Η/Υ και όχι το δεκαδικό;


Διότι για λόγους ευκολίας στην κατασκευή ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει μόνο δύο καταστάσεις:την κατάσταση όπου περνάει ρεύμα(1) και την κατάσταση όπου δεν περνάει ρεύμα(0).Δηλαδή το δυαδικό σύστημα (0,1).2.Πόσους χαρακτήρες χωράει ένας σκληρός δίσκος 500GB;


Αφού 1ΚΒ ισούται με 1024byte,

1MB ισούται με 1024KB και

1GB ισούται με 1024ΜΒ τότε ο σκληρός δίσκος χωράει 1024x1024x1024x500 χαρακτήρες ή αλλιώς bytes.3.Σε ποια μορφή εισάγονται οι χαρακτήρες όταν πληκτρολογούμε ένα κείμενο;


Οι χαρακτήρες εισάγονται στη μορφή του δυαδικού συστήματος 0,14.Τι είναι ο κώδικας ASCII;


Σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα 256 χαρακτήρες(ελληνικά γράμματα,αριθμοί,λατινικά)κτλ.Κωδικοποιούνται όμοια μέσα στον υπολογιστή και ο κάθε χαρακτήρας προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο συμβόλων(0,1)


5.Ποιά πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχουμε, αν αποθηκεύσουμε ένα τραγούδι σε ψηφιακή μορφή;


Ένα τραγούδι σε ψηφιακή μορφή έχει το πλεονέκτημα ότι μένει αναλλοίωτο με το πέρασμα του χρόνου και η ποιότητά του σταθερή.Επίσης μπορούμε να το επεξεργαστούμε ψηφιακά όποτε εμείς θέλουμε. Κατά συνέπεια ένα τραγούδι σε ψηφιακή μορφή μπορεί να συμπιεστεί να μικρίνει σε μέγεθος (χωρητικότητα) σε ένα αποθηκευτικό μέσο χωρίς μνα αλλοιωθεί η ποιότητα στον ήχο του. Τέτοια είναι τα γνωστά ΜΡ3 τραγούδια.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats