ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

         

 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

LESSONS PLANS

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 


           News: click on the pictures  

 

ΑΘΗΝΑ, 2001-2005

Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας. Εργασία μαθητών του 1ου Ενιαίου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών που αναπτύχθηκε με τη μέθοδο project.

 

 

Διαβάστε το βιβλίο μας...

 

 

ΣΥΡΟΣ, 13-15 ΜΑΪΟΥ 2005

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ

 ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Μαρία Φρέντζου-Ροδοκανάκη και Ιωάννα Κομνηνού  

(Για να δείτε το Cd, επιλέξτε το δικτυακό τόπο: http://2dim-p-falir.att.sch.gr/engl.htm  - click Educational Material)

 Το λογισμικό «Η Κιβωτός του Νώε» δημιουργήθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να χρησιμοποιηθεί στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού  Σχολείου σαν συνοδευτικό υλικό, καλύπτοντας οκτώ διδακτικές ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών, μέσα στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης  του μαθησιακού αγαθού.  

    Πρόθεση όλων των δημιουργών του λογισμικού είναι να προωθηθεί η διερεύνηση,  ως στοιχείο της διδακτικής μεθοδολογίας για την προσέγγιση των θεολογικών αληθειών, να ενταχθεί η διαθεματικότητα στην καθημερινή διδακτική πράξη και να αναπτυχθεί η αυτενέργεια των μαθητών. Βασική μας επιδίωξη είναι να δοθεί η ιστορία του  Νώε, όπως αυτή αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως υπαρξιακό γεγονός  και να δράσουν οι μαθητές ως μικροί ερευνητές, εξετάζοντας περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων πηγών, ουσιαστικό γνώρισμα των οποίων είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, προτού οδηγηθούν σε θεολογικά συμπεράσματα. Επειδή αυτού του είδους η διδακτική διαδικασία είναι σχετικά δύσκολη, έχει ληφθεί πρόνοια να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, έτσι ώστε,  να αυξάνεται προοδευτικά το ενδιαφέρον και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Κώστα Πρέντου, εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην επιλογή και παρουσίαση του υλικού ώστε να είναι κατανοητό και ευχάριστο στους μικρούς μαθητές εφαρμόζοντας την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση για αυτή την ηλικία. Μεγάλο μέρος των μαθησιακών δραστηριοτήτων καλύπτεται από παιχνίδια, τα οποία μπορούν να επαναληφθούν απεριόριστες φορές μέχρι ο μαθητής να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό, διδασκαλία Θρησκευτικών, διαθεματικότητα, διερευνητική μέθοδος, θεολογικές- ιστορικές πήγες ενεργητική συμμετοχή μαθητών, αυτενέργεια, παιχνίδι, επανάληψη

 Abstract

The "Noah ' s Ark " software  was created by a team of primary and secondary school teachers in order to be  used in the C class of the Primary Schools as a supplementary material covering eight hours of instruction in the subject of Religious Education , in the frame of crosscuricular  approach in the everyday teaching practice.

The intention of all the developers of this software is to promote investigation, as an element of instructive methodology for the approach of theological truths, to include the cross curriculum activities in the daily school practice and to develop the students’ initiative. Our basic objective is to explain the Old Testament history of Noah, as an existential fact  and to encourage the students to act as young  researchers, examining a limited number of preselected sources, essential trait of which is the interdisciplinary approach, before they are led to theological conclusions. Because this type of instructive process is relatively difficult, different levels exist in the software, so the interest and the interaction of students will increase progressively. The contribution of the primary teacher Kostas Prentos, in the choice and presentation of the materials was of major importance so we could apply the suitable pedagogic approach for this age and the result would be comprehensible and pleasant for young students. A big part of the activities consists of games, which can be repeated unlimited times till the student achieve the desirable result.

 

Key Words: Software, Religious Education, crosscuriculum, enquiry based approach, theological - historical sources, students΄ active participation,   initiative, game, repetition.

Διαβάστε  περισσότερα.... 

                                                                                  

   

                                                          Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  

Επίσκεψη του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Κουτλουμουσίου στο  1οΕνιαίο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

 


Τα νέα σχολικά βιβλία είναι έτοιμα. Διαβάστε τις εισηγήσεις των συγγραφέωνν του Βιβλίου  των Θρησκευτικών της Στ' Δημοτικού