Να μελετήσεις προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και να συμπληρώσεις τον πίνακα που ακολουθεί doc

Πρόταση

Ως προς τη δομή

Ως προς τη σημασία

Ως προς την ποιότητα

Ο Γιώργος ήταν θλιμμένος.
Δεν άρχισαν ακόμη τα μαθήματα του ωδείου;
Ο Νικήτας είναι πανέξυπνος!
Εσύ να μην ξεχάσεις τα βιβλία των Αγγλικών.
Πού πήγαν;


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός