Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη σημασία τους  doc

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός