Προσπάθησε να γράψεις τους αριθμούς με ελληνικά σημεία  doc

προηγούμενη

αριθμός ελληνικά σημεία
33
444
1971
10760
13598


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός