Άσκηση στα αριθμητικά για τη μισή μονάδα. doc

προηγούμενη


Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε φωνήεν (τρία, τέσσερα, πέντε) προσθέτουμε την κατάληξη -μισι
Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε σύμφωνο (τρεις, τέσσερεις) προσθέτουμε την κατάληξη -ήμισι

τρία > τριάμισι

τρεις > τρεισήμισι

 

01. Το τρένο αναχωρεί στις 3.30 ().
02. Αγόρασα 3,5 () κιλά κεράσια.
03. Στο διαγώνισμα έγραψε 3,5 ().
04. Θα χρειαστείτε 3,5 () μέτρα ύφασμα.
05. Μετρήστε 3,5 () πόντους και κόψτε.
06. Μετρήστε 3,5 () εκατοστά και κόψτε.
07. Ο λογαριασμός σας είναι 3,5 () ευρώ.
08. Κέρδισα στο λαχείο 3,5 () χιλιάδες ευρώ.
09. Προχώρησε μπροστά 3,5 () βήματα.
10. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3,5 () χιλιάδες φίλαθλοι.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός