Να γραφτούν οι καταλήξεις των επιθέτων (με καταλήξεις: -ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον) στον τύπο που ζητείται doc

 
ο ευτυχής: αιτ. ενικούτους ευτυχ
το κακόηθες: γεν. ενικού κακοήθ
η αυτάρκης: αιτ. πληθ. τις αυτάρκ
η πρωτεύουσα: γεν. πληθ. των πρωτευ
ο τυχών: αιτ. ενικού τον τυχ
η εθνικόφρων: γεν. ενικού της εθνικόφρ
το νοήμον: αιτ. πληθ. τα νοήμ
ο δεισιδαίμων: γεν. ενικούτου δεισιδαίμ
ο διαυγής: γεν. ενικού του διαγ
το αφανές: ον. πληθ. τα αφαν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός