Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι. doc

επόμενη

φτωχός – φτωχ ξεβράκωτος – ξεβράκωτ
άπορος – άπορ άστεγος – άστεγ
πάμπτωχος – πάμπτωχ απόκληρος – απόκληρ
πένης – πένη ενδεής – ενδε
δυστυχής – δυστυχ εξαθλιωμένος – εξαθλιωμέν
απροίκιστος – απροίκιστ αδέκαρος – αδέκαρ
ασθενής – ασθεν κρεμάμενος – κρεμάμεν
δύσμοιρος – δύσμοιρ ταλαίπωρος – ταλαίπωρ
πλούσια – πλούσι ελληνική – ελληνικ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός