Να βρεις ποια από τα παρακάτω ουσιαστικά είναι ισοσύλλαβα και ποια ανισοσύλλαβα. doc

επόμενη

Ισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού.
Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις.

γραφείο

καφές

υπολογιστής

τηλέφωνο

μπαμπάς

θείος

παππούς

γείτονας

κατοικία

αλεπού

γιαγιά

λεμονιά

κρέας

φως

δέσιμο


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός