Κλίνε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ με τη βοήθεια των ουσιαστικών doc

ενικός αριθμός
ο πο κόσμος
του πο κόσμου
τον πο κόσμο
η πο δουλειά
της πο δουλειάς
την πο δουλειά
το πο αλάτι
του πο αλατιού
το πο αλάτι
πληθυντικός αριθμός
οι πο κόσμοι
των πο κόσμων
τους πο κόσμους
οι πο δουλειές
των πο δουλειών
τις πο δουλειές
τα πο αλάτια
των πο αλατιών
τα πο αλάτια


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός