Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις άσκηση επόμενη

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός