Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις άσκηση προηγούμενη επόμενη

Βρες τη σωστή απάντηση.

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός