Να συμπληρώσεις τα κενά με τύπους του αόριστου του ρ. γράφω επιλέγοντας το σωστό πρόσωπο doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα. Αν ζητήσεις βοήθεια, θα μειωθεί η βαθμολογία σου!
1 ἐγὼ μὲν τοίνυν ἔγραψ
2οὗτοι ἔγραψ περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ
3 ἔγραψ δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης Ἀφιδναῖος
4 ἡμεῖς ἐγράψ τὴν γραφήν.
5 σὺ δὲ μ̣ίαν μοι μόνον ἔγραψ ἐπιστολήν.
6περὶ δὲ τῶν ὅσων ὑμεῖς μοι ἐγράψ