Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική    προηγούμενη 

Διάβασε τη θεωρία για το σχηματισμό του αόριστου
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΥΒΡΙΖΩ ΒΡΙΑ
ΒΡΙΘΩ ΒΡΙΑ
ΠΝΙΓΩ ΠΝΙΑ
ΙΑΥΩ ΑΥΑ
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΖΩ ΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
ΕΔΡΑΖΩ ΔΡΑΑ
ΟΙΚΙΖΩ ΚΙΑ
ΤΗΚΩ ΤΗΑ
ΙΚΕΤΕΥΩ ΚΕΤΕΥΑ
ΨΕΥΔΩ ΨΕΥΑ