Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων

 
ΡΗΜΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΤΤΟΜΑΙΠΡΑΣΘΑΙΠΡΑΣΘΑΙΠΡΑΣΘΑΙΠΕΠΡΑΘΑΙ
ΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙ ΠΑΙΔΕΥΣΘΑΙΠΑΙΔΕΥΣΘΑΙΠΑΙΔΕΥΣΘΑΙΠΕΠΕΔΕΥΘΑΙ
ΤΡΙΒΟΜΑΙ ΤΡΙΣΘΑΙΤΡΙΣΘΑΙΤΡΙΣΘΑΙΤΕΤΡΙΘΑΙ
ΦΕΙΔΟΜΑΙ ΦΕΙΣΘΑΙΦΕΙΣΘΑΙΦΕΙΣΘΑΙΠΕΦΕΙΘΑΙ