Αντιστοίχισε τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας με τους τύπους του ενεστώτα του ρ. λύω doc

 

ἐγὼ
σὺ
οὗτος
ἡμεῖς
ὑμεῖς
οὗτοι
λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσιν