Κλίνε τον Παρατατικό του διώκω

προηγούμενη  αρχική θεωρία σχηματισμού βαρύτονων ρημάτων επόμενη

διώκω

ἐδίωκ
ἐδίωκ
ἐδίωκ
ἐδιώκ
ἐδιώκ
ἐδίωκ