Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

προηγούμενη  αρχική θεωρία σχηματισμού βαρύτονων ρημάτων έκδοση για τάμπλετ επόμενη

νέα αρχαία
έπλεκα
έπλεκες
έπλεκε
πλέκαμε
πλέκατε
έπλεκαν