Άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας για τον σχηματισμό του παρατατικού των βαρύτονων ρημάτων doc

αρχική θεωρία σχηματισμού βαρύτονων ρημάτων