Οι μαθητές ανακήρυξαν τον Πέτρο ως τον καλύτερο πρόεδρο του σχολείου.

ρήμαανακήρυξαν
υποκείμενο: ποιοι ανακήρυξαν;
αντικείμενο: ποιον ανακήρυξαν;
κτγ. του αντ.: τι τον ανακήρυξαν;
επιθετικός πρσδ.