Να βρεις το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγορούμενο του αντικειμένου και τον επιθετικό προσδιορισμό. doc

 

αρχική Νέα Ελληνική Γλώσσα  θεωρία για το αντικείμενο

 

 

Ξεκίνα την άσκηση