Να βρεις το υποκείμενο και το αντικείμενο των παρακάτω προτάσεων doc

αρχική Νέα Ελληνική Γλώσσα  θεωρία για το αντικείμενο

 

 

Ξεκίνα την άσκηση