Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις τα υπογραμμισμένα επίθετα λειτουργούν ως κατηγορούμενα και σε ποιες ως επιθετικοί προσδιορισμοί; doc

προηγούμενη   επόμενη

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός