Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. doc

Δες τη θεωρία:

Για να βρεις τη φωνή του ρήματος πρέπει να το μεταφέρεις στο α' ενικό πρόσωπο του ενεστώτα (εγώ τώρα...).
Από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. ο πληθυσμός στην Κρήτη βαθμιαία αυξάνεται ,
η γεωργία και η κτηνοτροφία γίνονται πιο συστηματικές
και οι κάτοικοι οργανώνονται σε μικρούς οικισμούς.
Οι Μινωίτες έχουν επαφή με άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου,
με τις οποίες εμπορεύονται διάφορα προϊόντα.
Εξάγουν
λάδι, κρασί, ξυλεία, λίθινα αγγεία, ίσως υφάσματα και δέρματα.
Εισάγουν
μέταλλα ή άλλες πρώτες ύλες για την κατασκευή όπλων, εργαλείων και καλλιτεχνημάτων.
Έτσι, μερικοί οικισμοί αποκτούν σιγά σιγά μεγαλύτερη έκταση και πλούτο από τους άλλους.
Αυτή η εξέλιξη οδηγεί , γύρω στο 2000 π.Χ., στη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού με την εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων.
Γύρω τους αναπτύσσονται μεγάλοι οικισμοί που μπορούν να χαρακτηριστούν πόλεις.
Πηγή: Βιβλίο Ιστορίας Α' Γυμνασίου.