Άσκηση ορθογραφίας των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι, -υ

επόμενη
Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Στο σπίτ μας έχουμε ένα πουλ στο κλουβ, μια γάτα κι ένα σκυλ.
Κάθε βράδ ρίχνει τα δίχτα του και το πρω τα μαζεύει.
Θα κουβαλάς το κλειδ μαζί σου, γιατί τα βράδα κλειδώνουν την πόρτα.
Σήμερα οι στρατιώτες δεν πολεμούν με σπαθ και με δόρ.
Ο γεωργός κάποτε μάζευε τα στάχα με το δικράν.
Τον πήρανε τα δάκρα μόλις έμαθε ότι κάηκε το σπίτ του.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός