Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -ιζω doc

Συμπλήρωσε τα κενά από την αναδυόμενη λίστα.
Έχεις λεφτά να μας δανσεις;
Το ιαματικό νερό ανάβλσε μετά από μεγάλο σεισμό.
Χτύπησα και πρστηκε το πόδι μου.
Μην τσιρζεις και μη συγχζεσαι.
Κελαρζει το νεράκι στο ποταμάκι.
Δάκρσα από τη συγκίνηση.
Κατακλστηκε η αγορά από εισαγόμενα προϊόντα.
Ήταν τόσο συγχσμένος που μιλούσε και τραύλζε.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός