Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -ιζω doc

Κατακλσμένος από ακρίδες είναι ο κάμπος.
Δεν του μίλησα γιατί ήταν πολύ συγχσμένος.
Ήρθε με μάτια πρσμένα και δακρσμένα.
Τα χέρια του ήταν γεμσμένα μελανιές.
Τα ποσά δεν ήταν σωστά αθρσμένα.
Είμαι πγμένος από την πολλή δουλειά.
Πρέπει να επιστρέψω τα δανσμένα βιβλία.
Η κυβέρνηση είναι αποφασσμένη να γκρεμσει τα παράνομα κτίσματα.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός