Ορθογραφία των ρημάτων σε -λλω, -ωνω, -ττω, -σσω doc

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
πληρνω αναπτύω πλήω θέωαρέω
θέωανατέωκλειδνω κείομαιμέει
απαλλάω εισπράωοφείωγλιτνω ποικίω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός