Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί» doc

ζέστη
κρύο
άνθρωποι
όμορφος
συμπαθητική
ώρα
ζάχαρη
φίλοι
μικρός
τροφή


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός