Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας. doc

Δες τη θεωρία:

ρήμα τάξη
αιωρούμαι
γελώ
μιλώ
ασχολούμαι
απολογούμαι
τραγουδιέμαι
ασκώ
δημιουργώ
αγαπιέμαι
καλώ