Να βρεις το ποιόν ενέργειας των παρακάτω ρημάτων doc

Νέα χρόνοι προηγούμενη επόμενη

τρέχω
έχω τρομάξει
θα γελάσω
είχα βάψει
μιλούσα
θα έχω ζυμώσει
χάρηκα
θα ακούω