Σχημάτισε στην παθητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. doc

ρήμαχρόνοςτύπος
χάνομαι παρατατικός
κρατιέμαι εξακολουθητικός μέλ.θα
λυπάμαι αόριστος
πετιέμαι στιγμιαίος μέλ.θα
χτυπιέμαι παρακείμενοςέχω
δανείζομαι υπερσυντέλικοςείχα
ωφελούμαι συντελεσμένος μέλ.θα έχω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός