Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος απαντώ στην ενεργητική και παθητική φωνή doc

χρόνοιενεργητικήπαθητική
ενεστώτας απαντώαπαντιέμαι
παρατατικόςαπαντ απαντ
εξακολουθητικός μέλ.θα απαντ θα απαντ
αόριστοςαπάντ απαντ
στιγμιαίος μέλ.θα απαντ θα απαντ
παρακείμενοςέχω απαντ έχω απαντ
υπερσυντέλικοςείχα απαντή είχα απαντη
συντελεσμένος μέλ.θα έχω απαντή θα έχω απαντη


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός