Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης

Για να περάσεις στην επόμενη ερώτηση πρέπει να απαντήσεις σωστά πρώτα σ' αυτήν