Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης με τα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου μετά τον β' βαλκανικό πόλεμο και τη δημιουργία αλβανικού κράτους.


 

1912